Eric Storm

Eric Storm

Eric Storm is universitair hoofddocent aan de Universiteit ­Leiden. Hij is Spanje-expert en doceert Europese geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw. Storm doet onderzoek naar nationalisme en regionalisme vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. Eerder schreef hij onder meer De ontdekking van El Greco en The Culture of Regionalism.

Boeken van Eric Storm

Nationalisme
Nationalisme