In onze tijd

Leven in het Calamiteitperk

Onze wereld is wankel geworden. We leven in een tijd van crises en calamiteiten: het Calamiteitperk. In dit boek onderzoekt filosoof en cabaretier Tim Fransen ons huidige tijdsgewricht. Hij laat zien hoe het vooruitgangsdenken ons heeft misleid en vraagt zich af: hoe herstellen we de maatschappelijke fundamenten die daardoor zijn aangetast? Welke inzet is er van ons burgers nodig om een duurzame samenleving te scheppen en weer een slagvaardige democratie te worden? En welke rol spelen moraal en rechtvaardigheid daarbij? Fransen neemt de lezer op sleeptouw langs grote filosofen en verrassende denkers en komt met concrete ideeën om het tij te keren. Met 'In onze tijd' biedt hij handvatten voor een weerbare samenleving waarin weer volop hoop gloort.

'Het boek dat we nodig hebben in onze tijd.'

'Glashelder, geestig en zeer schrander. Tim Fransen heeft een bevlogen en belangrijk boek geschreven.'

'Lichtvoetig en tot nadenken stemmend tegelijk. Tim Fransen doet een niet-aflatend beroep op ons betere ik. En hij heeft nog gelijk ook.'