‘Een nieuwe tijd’ van Corine Nijenhuis als veelbelovend boek besproken in de Volkskrant

Een nieuwe tijd. Zeeland na de ramp van Corine Nijenhuis verschijnt bijna en De Volkskrant is nu al enthousiast:

‘Over de ramp zijn al veel boeken verschenen. Van romans tot studies, van kinderboeken tot bloemlezingen. Het is niet eenvoudig om daar iets nieuws aan toe voegen, maar de aankondiging van het nieuwe boek van schrijver en schipper Corine Nijenhuis is veelbelovend. In Een nieuwe tijd – Zeeland na de ramp beschrijft zij de verstrekkende gevolgen van de watersnood voor de inwoners van Zeeland. Hoe verging het sluiswachters, sjouwers, schippers, boerenknechten en kerkgangers na de ramp?

Met haar Zeeuwse klipper vaart Nijenhuis langs de zeearmen van de zuidwestelijke delta en haalt ze verhalen op van nabestaanden en overlevenden. Ze spreekt met evacués uit Capelle die nooit mochten terugkeren naar hun vertrouwde dorp. Verder ontmoet ze de eigenaren van scheepswerf Moed en Trouw, die twintig jaar na de ramp werd onteigend, omdat de nieuwe Deltadijk dwars door het bedrijf heen sneed. Ze bezoekt ook een mosselvisser, die voor het eerst over zijn reddingsacties praat.

Nijenhuis voelt zich verbonden met de regio via haar grootouders, die tuinders in Walcheren waren. Dat geeft het boek ongetwijfeld een persoonlijke dimensie. De timing is in elk geval goed: op 1 februari 2023 zal Nederland opnieuw stilstaan bij een van de grootste rampen uit zijn geschiedenis … Het is een uitgelezen moment om de slachtoffers te herdenken, stil te staan bij de gevolgen voor nabestaanden en de blik op de toekomst van Nederland te richten.’

Een nieuwe tijd. Zeeland na de ramp van Corine Nijenhuis verschijnt 19 januari. Die avond zal de presentatie plaatsvinden in Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, wees welkom!


In februari 2023 is het zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Over de ramp zelf zijn vele verhalen verteld, in ‘Een nieuwe tijd’ beschrijft Corine Nijenhuis hoe het Zeeland daarna verging. Een moderne tijd diende zich aan. Niet alleen het Deltaplan had ingrijpende gevolgen, de overheid greep het moment ook aan om op allerlei terreinen het moderne leven in te voeren. Nijenhuis stuit op bijzondere verhalen van scheepsslopers en sluiswachters, sjouwers en schippers, boerenknechten en kerkgangers. Over hoe de overlevenden van Capelle nooit mochten terugkeren naar hun vertrouwde dorp. Over scheepswerf Moed en Trouw, die de watersnoodramp overleefde, maar krap twintig jaar later alsnog werd onteigend toen de nieuwe Deltadijk het bedrijf doormidden sneed. Over de mosselvisser die zijn stilzwijgen over zijn reddingsacties tijdens de ramp decennia later eindelijk doorbrak. Met fijnzinnige pen en bijzonder inlevingsvermogen beschrijft Nijenhuis de persoonlijke geschiedenissen die samen het grote verhaal vertellen van Zeeland na de ramp. Een belangwekkend en urgent boek dat lezers in Zeeland, maar ook daarbuiten zal aanspreken.

‘Een nieuwe tijd’ van Corine Nijenhuis als veelbelovend boek besproken in de Volkskrant